Proč jste hladoví a proč počítání kalorií nefunguje?

29. listopadu 2017 v 12:54 | Aisha Jayne |  Zdraví a životní styl

18OBESITY-blog427

Už roky vysvětluji, že počítání kalorií na talíři je nesmysl, který vám jedině může zlepšit matematické schopnosti, ale jinak už jen oddálí požitek z oběda, vystresuje vás anebo vezme chuť jíst. Jenže podle chování mnoha dietních guru a tvrzení diet, které stále počítání doporučují, má smysl detailněji vysvětlit, proč počítání kalorií nemá smysl.

Myslím si, že lidé nejsou kalorimetry a už vůbec ne identické, které by stejným způsobem vše spalovaly, a také, že je pořádný rozdíl v tom, jestli se nacpeme a pak tedy i spalujeme kostku margarínu s cukrem a barvivy (kousek běžného levného dortíku), anebo si dopřejeme dezert z avokáda, nepraženého kakaa a lžíce medu, a to i když "obě dobroty" budou mít stejný počet kalorií. Stejně tak tvrdím, že pojídání nízkotučných či dokonce zcela odtučněných vysoce průmyslově zpracovaných a dochucených zázraků vůbec nikomu neprospěje. Nyní jsem trefila na bezva článek od Dr. Ludwiga, amerického lékaře a profesora výživy, který nesmyslnost kalorií vysvětluje odborněji, a proto rovnou předávám jeho slova.

Jste neustále hladoví? Víme proč

Po většinu minulého století bylo naše chápání příčiny obezity založeno na neměnném fyzikální zákonu. Konkrétně se jedná o první zákon termodynamiky, podle kterého nelze energii ani stvořit, ani zničit. Pokud jde tělesnou hmotnost, znamená to, že se příjem mínus výdej kalorií rovná množství kalorií uložených v těle. V obklíčení lákavých potravin se přejídáme a konzumuje víc, než jsme schopni spálit, přičemž zbytek uskladníme ve formě tuku. A tak se nabízí jednoduché řešení - mějme silnější vůli a jezme méně.
Problém je v tom, že toto doporučení nefunguje; alespoň ne pro většinu lidí a v dlouhodobém horizontu. Jinými slovy, vaše novoroční předsevzetí zhubnout vám pravděpodobně nevydrží ani do jara, natož aby mělo reálný dopad na to, jak moc vám to bude slušet v létě na koupališti. I přes ustavičné cílení vlád, veřejně prospěšných organizací a potravinového průmyslu na kalorickou rovnováhu je obézních lidí více než kdy jindy.

Co když jsme si zaměnili příčinu a následek?

UnknownCo když přejídání není příčinou tloustnutí? Co když je to tloustnutí, co způsobuje přejídání? Čím více kalorií uložíme v tucích, tím méně jich putuje v krevním řečišti, kde mají uspokojovat různorodé požadavky těla. Podíváme-li se to z této perspektivy, jedná se problém jejich distribuce: máme tedy nadbytek kalorií, které se nacházejí na špatném místě. A v důsledku toho pak tělo potřebuje zvýšit jejich příjem. Jsme tedy hladovější, čím jsme tlustší.
Připomíná to otok, běžnou zdravotní obtíž, při které tekutina z krevních cév prosakuje do okolních tkání. Nezáleží na tom, kolik toho vypijeme, lidé s otoky mohou zažívat neuhasitelnou žízeň, jelikož tekutina nezůstává v krvi, kde je jí třeba. Podobné je to u tukových buněk: pokud načerpaly příliš paliva, kalorie z potravin budou jen podporovat růst tukové tkáně namísto toho, aby uspokojovaly potřeby těla, což snad s výjimkou těch nejdisciplinovanějších jedinců znamená jediné - další přejídání.

Více jídla je jen dočasná záplata

Tuto hypotézu jsme diskutovali v článku vydaném v časopise Americké zdravotnické asociace (JAMA). Podle tohoto alternativního pohledu faktory v životním prostředí zapříčinily, že tukové buňky v našem těle ukládají nadměrné množství glukózy a dalších na kalorie bohatých sloučenin. A vzhledem k tomu, že tělu tak zbývá méně kalorií pro uspokojování provozních potřeb, mozek tělu začne signalizovat, že je nutné zvýšit příjem kalorií (cítíme hlad) a šetřit energií (náš metabolismus se zpomalí). Jenže více jídla je jen dočasná záplata a navíc zrychluje nabírání hmotnosti. Naopak snížení příjmu kalorií krátkodobě sníží hmotnost, díky čemuž získáme pocit, že máme kontrolu nad váhou, avšak zase zvyšuje pocit hladu, a tak ještě více zpomaluje metabolismus.
Příhodnou analogií může být horečka. Studená lázeň sice dočasně sníží tělesnou teplotu, ale zároveň spustí biologickou reakci, jako je třes a zúžení cév, které mají za cíl teplotu opět zvýšit. V jistém smyslu je konvenční pohledu na obezitu coby na problém kalorické rovnováhy něco jako představa, že horečka je problém teplotní rovnováhy; technicky vzato to mylná představa není, nicméně takovýto pohled není zrovna nápomocný, protože zjevně ignoruje hlubší biologickou příčinu přibývání na váze.

Vědomé snižování kalorií obvykle končí nezdarem

To je také důvod, proč diety, které spoléhají na vědomé snižování kalorií, obvykle končí nezdarem. Pouze jeden ze šesti dospělých subjektů s nadváhou či obezitou v rámci celonárodního průzkumu uvedl, že si udržel 10% úbytek na váze po dobu alespoň jednoho roku. (Navíc i tento relativně skromný úspěch může být přehnaný, poněvadž lidé mají v dotazníkových šetřeních tendenci své úspěchy nadhodnocovat.) Ve studiích, které provedl Dr. Rudolf L. Leibel s kolegy z Kolumbijské univerzity, bylo zjištěno, že když byla pomocí úmyslně nedostatečné stravy snížena tělesná hmotnost štíhlých a obézních subjektů o 10 - 20 %, došlo ke zvýšení pocitu hladu a značnému zpomalení metabolismu. Oproti tomu cílené podávání nadměrného množství jídla metabolismus zrychlovalo.

Dominantní úloha hormonu inzulin

Jak u přejídání, tak podvýživy se tedy tělo snažilo navrátit k původní hmotnosti - což i způsobilo, že někteří vědci začali uvažovat o jakémsi geneticky "přednastaveném stavu" tělesné hmotnosti. Avšak pokud tedy tělo používá základní biologické reakce k navrácení ztracené hmotnosti a pokud je naše tělo přednastaveno na určitý stav, proč jsme svědky takového nárůstu obezity v populaci (u té dospělé se jedná o téměř trojnásobek stavu z 60. let 20. století)? A především, co s tím můžeme dělat?
Hormonal-Obesity-theory-step-2
Jak se ukazuje, na ukládání kalorií v tukových buňkách má vliv mnoho biologických faktorů, včetně genetiky, úrovně fyzické aktivity, spánku a stresu. Jeden z nich však zastává nepopiratelně dominantní úlohu: hormon inzulín. Je nám známo, že nadbytek inzulínu při léčbě cukrovky způsobuje zvýšení tělesné hmotnosti, zatímco jeho nedostatek tělesnou hmotnost snižuje, přičemž nejvíce inzulínu si lidské tělo produkuje při konzumaci vysoce zpracovaných a rychle stravitelných sacharidů.

Rozhodující je množství a míra zpracování sacharidů

Na základě výše uvedeného dojdeme k závěru, že zvyšující se množství a míra zpracování sacharidů ve stravě Američanů u mnohých zvýšila hladiny inzulínu, zapříčinila zbytečné ukládání energie do tukových buněk a spustila biologické reakce podporující obezitu. Stejně jako infekce, co zvyšuje přednastavenou tělesnou teplotu, vysoká spotřeba rafinovaných sacharidů - hranolek, sušenek, zákusů, sladkých nápojů, sladkých snídaňových cereálií, a dokonce i bílé rýže a světlého pečiva - zvýšila tělesnou hmotnost jedinců napříč celou populací.
Jedním z důvodů, proč dnes konzumujeme tolik rafinovaných sacharidů, je skutečnost, že je výrobci přidávají do potravin namísto tuků, které byly od 70. let minulého století označovány za hlavního strůjce nárůstu obezity mezi lidmi. Tuk má sice přibližně dvakrát tolik kalorií co sacharidy, nicméně diety mířící na nízkotučné potraviny jsou podle mnoha studií, včetně jedné prezentované letos Americkou kardiologickou asociací, tou nejméně efektivní metodou v porovnání s obdobnými postupy.

Nekvalitní strava může vést k obezitě, i když má nízký obsah kalorií

Ludwig-Photo-3WebV rámci nedávné studie Dr. Ludwig a jeho kolegové zkoumali 21 mladých subjektů s nadváhou a obezitou poté, co ztratili 10 až 15 % své tělesné hmotnosti pomocí rozličných diet, od nízkotučné po nízkosacharidové. Přes skutečnost, že subjekty konzumovali stejné množství kalorií, ty na nízkosacharidové dietě denně spálili přibližně o 325 kalorií více než ti, jejichž dieta cílila na méně tuku v jídle. Pro představu, 325 kalorií odpovídá energii vynaložené na jednu hodinu středně intenzivní tělesné aktivity.
V jiné studii z roku 2004 Dr. Ludwig s kolegy došli k závěru, že nekvalitní strava může mít za následek obezitu, i když má nízký obsah kalorií. Krysy krmené stravou s rychlými cukry (s tzv. vysokým glykemickým indexem) nabrali o 71 % více tuku než jejich protějšky, kteří v úhrnu jedli více kalorií, avšak ve formě pomalu stravitelných sacharidů.

Obezita není osobní selhání zapříčiněné slabou vůlí

Tato myšlenka však není úplnou novinkou. Představa, že se přejídáme, protože tloustne, existuje přinejmenším jedno století, kdy ji popsal Gary Taubes ve své knize Dobré a špatné kalorie (v originále Good Calories, Bad Calories). V roce 1908 například německý internista jménem Gustav von Bergmann odmítl pojetí obezity jako poruchy energetické bilance a namísto toho vyslovil hypotézu, že příčinou problému je metabolická porucha.
Jiné a podobné teorie však byly většinou ignorovány, možná proto, že zpochybňovaly zakořeněné kulturní postoje. Populární důraz na kalorickou rovnováhu posiluje přesvědčení, že máme vědomou kontrolu nad naší hmotnosti a že obezita je ve své podstatě osobní selhání zapříčiněné neznalostí nebo slabou vůlí.

Sladké nápoje a nezdravé potraviny nejsou v pořádku

MechanicsPotravinářský průmysl, který z vysoce zpracovaných produktů z kukuřice, pšenice a rýže generuje obrovské zisky, navíc kalorickou rovnováhu veřejně staví do první linie obrany proti tloustnutí. Pokud jsou si všechny kalorie rovné, potom neexistují žádné špatné potraviny, čímž de facto tvrdí, že sladké nápoje a nezdravé potraviny jsou v pořádku, pokud je jíme s mírou. Argument tedy stojí tak, že zakopaný pes leží ve velikostí porcí. Skutečnost, že takovýto přístup zabírá opravdu jen zřídkakdy, se potom bere jako důkaz slabé vůle obézních jedinců, a nikoli jako náznak toho, že samotná myšlenka může být mylná.
Naneštěstí stávající výzkum nedokáže naši hypotézu s definitivní platností prokázat. Některé významné klinické studie nezjistily žádné rozdíly v úbytku hmotnosti při porovnání stravy cíleně bohaté na bílkoviny, sacharidy nebo tuky. Tyto studie se však potýkaly se zásadními omezeními: mnozí ze subjektů totiž nakonec uvedli, že nedodrželi stanovené cíle pro dodržení předepsané diety. Avšak pokud by existoval potenciálně úspěšný lék proti rakovině, zřejmě bychom ho také nezavrhli na základě negativních nálezů v situaci, kdy by výzkumné subjekty přiznali, že zkoušený lék vlastně neužívali.
Existují lepší způsoby, jak hypotézu uvěřit. Studie by měly například subjektům umožnit konzumovat alespoň část jejich běžné stravy, což by jistě zajistilo vyšší míru dodržování předepsané diety. A přesně tak tomu bylo u dvou studí (Direct Group z roku 2008 a Diogenes Project z roku 2010), které odhalily značné výhody spojené se snížením příjmu rychle stravitelného cukru v porovnání s konvenční stravou. Do obdobných výzkumů bychom měli investovat mnohem více prostředků. Vezmeme-li roční náklady vynaložené na léčbu diabetu (což je jen jedna z komplikací souvisejících s obezitou), u kterých se očekává, že jen do roku 2020 dosáhnou půl bilionu dolarů, vyjde nám několik miliard dolarů na výzkum stravování jako dobrá investice.

Kvalita stravy namísto kvantity kalorií

Pokud se tato hypotéza ukáže být správná, bude to mít bezprostřední dopad na veřejné zdraví. Znamenalo by to, že desítky let trvající cílení na omezení kalorií bylo pro mnoho lidí od začátku předurčeno k neúspěchu. Informace o obsahu kalorií na obalech by zůstaly relevantními, avšak již nikoli jako strategie proti hubnutí, ale jako nástroj, který by nám pomohl zabránit přílišné konzumaci vysoce zpracovaných potravin napěchovaných rychle stravitelnými cukry. Samotná léčba obezity by se pak vhodněji zaměřila namísto na kvantitu kalorií na kvalitu stravy.
Lidé v dnešní, moderní době mají větší kontrolu spíše nad tím, co jedí, než kolik toho snědí. Při snížení spotřeby rafinovaného pečiva, cukru a koncentrovaných bramborových produktů a aplikaci několika dalších nástrojů rozumného životního stylu by naše tělo nemělo mít problém zachovat správnou tělesnou váhu. Nakonec bychom se mohli dostat na úroveň před vypuknutím epidemie obezity. Řešení základních biologických příčin přejídání tak může být mnohem praktičtějším a efektivnějším řešením problému obezity než počítání kalorií.
 

Léky nevyléčí, musíte změnit svůj život, radí vyčerpaným manažerům psychiatr Martin Anders

19. listopadu 2017 v 11:28 | Aisha.Jayne |  Různé
"Moderní medicína mi nabízí zhruba 30 různých antidepresiv, která mohu lidem předepsat. Trochu se ale podceňuje vliv faktorů, jež nemají nežádoucí účinky a jsou zdarma.
Manažeři do ordinace přichází po řadě konzultací s MUDr. Googlem a umí pojmenovat, co je trápí. Mění se i způsob, jak řeší své problémy. Ubývá lidí, kteří před odchodem do postele vypijí půl litru whisky, aby se jim lépe spalo. Stále více lidí si uvědomuje, že takové chování je cesta do pekla.
I když to může znít banálně, půlhodina rychlé chůze denně zlepší psychický stav kohokoliv. Věda stále více oceňuje pozitivní vliv takzvaných myokinů, což jsou miniaturní proteiny, které se při pohybu uvolňují ze svalů. Tyto částečky stimulují růst neuronů v mozku a obecně podporují regeneraci buněk.
Vědecké studie například ukázaly, že lidé, kteří si před spaním čtou klasické papírové knihy, mají přirozenější strukturu spánku než ti, kteří používají digitální čtečku.
Mám zkušenost, že 90 procent klientů, kteří změní svůj řád, nepotřebuje naordinovat léky.
Když začnou pacienti užívat léky, zbaví se úzkosti a nic už je nenutí jejich životní situa­ci změnit. Snižuje se tak i motivace absolvovat psychoterapeutická sezení, jež kromě toho, že stojí hodně peněz, vyžadují i disciplínu v docházce. Léky zařídí, že se pacient cítí lépe, samy o sobě ale neléčí. K dlouhodobě fungující léčbě je nutná i změna životní situace."
Martin Anders, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a lékař Psychiatrické kliniky Vše­obecné fakultní nemocnice v Praze,
To jsou skvělá vyjádření vyjímečného lékaře. Tak jen doplňuji, že sama úpravu životního stylu a přirozené terapie už roky doporučuji jako terapii první volby u většiny běžných zdravotních potíží.
Je jasné, že po přejetí autem se nebudeme léčit chroustáním mrkve, ale s vděčností přijmeme práci záchranářů. Na druhé straně s většinou drobných bolestí, při každí zvýšené teplotě anebo vyrážce na kůži nemusíme hned vyžadovat farmakoterapii.Pár obrázku pro hezký den

17. listopadu 2017 v 16:08 | Aisha Jayne |  Různé

 


Kdo vymyslel, chodit do práce ve svátek ???

17. listopadu 2017 v 15:45 | Aisha Jayne |  Různé
Zdravím všechny, a hlavně všechny ty kteří dneska museli do práce pracovat ......

Jako plno dalších lidí, chodím taky do práce. Ano, je to hrůza hlavně když pracujete v obchodním centru, kde lidé chodí nanejvejš do kina ale k vám do krámku ne. Za dnešní den bylo prodejů asi 2, což je fakt málo, i když zrovna nemáme věci co by se kupovali jak na běžícím pásu :D Ale i tak lidi chodí jen ne ve svátky, což je pak pro zaměstnance co musí být v práci katastrofa, proč prostě nenechají ve svátky všechny krámy zavřené k čemu lidé potřebují mít otevřeno, proč řekněte mi proč, já vím proč lidé kdyby bylo všude všechno zavřené asi by se zbláznili že nemají kam jít na procházku, jenž se chodí procházet většinou do obchodních center :D :D :D :D :D Jaký máte názor vy na to že se ve svátky chodí do práce?

Tabákové společnosti Last Week Tonight

17. listopadu 2017 v 12:19 | Aisha.Jayne |  Zdraví a životní styl

PharmDr. Margit Slimáková

"Děti matek kuřaček jsou menší, ale stejně zdravé jako děti nekouřících matek a některé ženy zkrátka preferují menší děti!" - tak to je perla z vyjádření zástupce tabákového průmyslu a mnoho dalšího zábavného k tématu ve videu.
Za mě: Podpora zdravého chování formou restrikcí funguje a to bez diskuze. Omezení prodeje nezdravostí anebo prostředí kde lze kouřit, vede k omezení jezení sladkostí a kouření cigaret. Samozřejmě, že restrikce je třeba doplňovat edukací, ale to nic nemění na tom, že jsou také potřeba.

Třeba kombinace restrikcí v USA pomohla snížit počty kuřáků od roku 1965 z 43 procent na 18 procent.

Vánoční video s roztomilým kocourkem

16. listopadu 2017 v 11:54 | Aisha Jayne |  Různé
Tak sem musela sem taky dát na blog toto vide s kocourkem které minulí rok proletělo celý internet je to moc pěkné a tím vám chci všem popřát hezké nadcházející vánoční svátky ať jsou všichni šťastní jak lidé tak zvířátka.Glyfosát je jako chemická zbraň, nebezpečný je i po rozkladu v půdě, varuje expert

16. listopadu 2017 v 10:22 | Aisha Jayne |  Zdraví a životní styl
Glyfosát zásadně poškozuje naše zdraví i kdybychom zcela zapomenuli na jeho potenciální rakovinotvornost o které se stále vedou spory. Minimálně mě tedy to, že působí jako endokrinní disruptor anebo mění citlivost k antibiotikům stačí na požadování zákazu jeho použití okolo nás.
Nyní asi hlavní argument pana ministra pro glyfosát je, že nejde tuto látku zakázat ze dne na den, že můžeme gyfosáty jen postupně omezovat, více studovat jejich rizika a alternativy, které třeba mohou být i nebezpečnější... - naprostý souhlas, ale je třeba i dodat, že o potřebě omezit - zakázat glyfosát se vede debata už aspoň deset let (a byli to ti extremističtí nevzdělaní alternativci, kteří na jeho rizikovost a podvody výrobce Monsanta začali upozorňovat), že v samotné EU se jeho omezení - zákaz velmi intenzivně řeší minimálně poslední 3 roky a bohužel to vypadá, že smysluplně reagovat se začíná až pod nátlakem veřejnosti a nezávislých odborníků.
a všichni tři se shodujeme, že glyfosát by se hned měl zcela přestat používat amatérsky - tedy na naše chodníky, trávníky, zahrady a hřiště... - dejte vědět sousedům!
Moc zajímavá debata a zde pár zásadních citací:
prof. Drašar: "Látky, na které se glyfosát v přírodě rozkládá, jsou také nebezpečné, protože ničí lidské erytrocyty. Samotný glyfosát narušuje steroidní hospodaření, takže i odbrourávání cholesterolu, získávání pohlavních hormonů, odbourávání cizorodých látek v organismu a mění citlivost k antibiotikům. "
"Glyfosát se svou strukturou podobá bojové chemické látce VX, která má toxicitu 2,3 mikrogramů na kilogram živé hmoty,"
"stát Californie glyfosát zcela zakázal, výrobce Monsanto reagoval žalobou a v rámci jednání se zjistilo, že Monsanto manipulovalo s daty, které vědcům a soudům předává"
"biopotraviny nejsou zatíženy nežádoucí chemií"
"Bezpečné alternativy jsou jako třeba biologické brasinosteroidy a rozšiřují se i u českých zemědělců."
Pan ministr Marián Jurečka: "zákazník vyhledává málo kvalitu - bio potraviny, zemědělci se podle toho chovají"


Moje nové knížečky

15. listopadu 2017 v 17:12 | Aisha Jayne |  Knížky
Ahojky zdravím všichni jak se dneska máte ?
Včera jsem si koupila pár knížek a našla jsem tám opravdu zajímavé a to jsem je koupila v levných knihách tak jo i Lúmenka z http://blog.angelumlucis.cz/ taky nakupoje knihy i v levných knihách které jsou dobrý doporučuje je ve své knihovničce.
Já jsem tam taky zavítala a koupila sem si rovnou 7 knih a to nějak jen za 400 + - což je fajn jedna kniha stála nějak 59 což je fajn a moc se mi líbí a už se těším až je začnu číst dokonce tam měli knížku pokračování z Magie pro šťastný domov od : Tess Whitehurstová

Obrázek druhé knížkyObchodníci s emocemi. Šmejdi radí, jak se stát úspěšnými

13. listopadu 2017 v 12:02 | Aisha Jayne |  Různé

"Sebezlepšovací" průmysl má stálý přísun platících klientů i díky vysoké míře recidivy. Využívají ho zpravidla stále stejní lidé, kteří doma hromadí další a další knihy či certifikáty z absolvovaných kurzů. Motivační průmysl nefunguje ani tak na tom, že by nabízel skvělé rady a metody, jako spíš na změně pocitu. Na počátku se cítíte jako zoufalec, zatímco po přečtení svépomocné příručky, příběhu někoho úspěšného nebo po prožitku davové dynamiky na kurzu se cítíte jako king. A to je návykové," říká psycholog Dalibor Špok. Problém je, že stejně jako u jiné závislosti i tady časem přestane původní dávka stačit a k navození pocitu štěstí a sebevědomí si dotyčný musí "šlehnout" nové semináře či knihy.
Místo manuálů na štěstí radí číst romány a místo ke koučům si zajít do lesa. Na štěstí podle psychologa není nic špatného, jen se nesmí stát povinností a posedlostí, která bude sloužit primárně ke zvyšování produktivity korporátních otroků. Ostatně, jak říkal i český psychiatr Miroslav Plzák, "trvale šťastný může být jen imbecil".
Moudří páni, se kterými mohu jen souhlasit. Určitě jsou i bezva kurzy a knihy, které nám pomáhají růst. Za podezřelé považuji guru, kteří si klienty přivazují - stále nabízejí nové vysoce naceněné produkty a infoprodukty, slibují až zázraky (jako třeba, že každý může být milionářem) a jejich hlavní kvaifikací je jejich osobní zkušenost.V Česku kvete byznys se "sebezlepšováním". Koučů, kteří nám za nemalé peníze radí, jak se stát úspěšnými, "zažehnout vnitřní sílu" a milovat sebe i výzvy, stále přibývá. Často se však rekrutují z řad lidí netušících o podnikání ani psychologii zhola nic. Kdo jsou obchodníci se štěstím a emocemi?
Být pozitivní, motivovaní, vydělávat hodně peněz a k tomu být permanentně šťastní. Takovou představu nám nutí bestsellery a nezřídka i naše okolí. V práci zažíváme tlak na výkon, ve společnosti zase na určitý sociální status. Ruku v ruce s tímto trendem začali propagovat své služby koučové všeho druhu - od skutečně kvalifikovaných až po samozvané spasitele nabízející instantní recept na zlepšení života. V obou případech si za to nechávají platit "zlatem".
Výsledky se většinou měřit nedají, jde hlavně o subjektivní pocit. "Uvědomil jsem si, že emoce vytvářejí mou životní energii. Mám díky tomu v práci mnohem větší sebedůvěru a je ze mě ten zápal cítit," říká finanční poradce Jaroslav ze Svitav, který absolvoval seminář Mariana Jelínka, autora příručky Neztraťte motivaci v době blahobytu. Cena za dvoudenní workshop tohoto bývalého hokejového kouče se pohybuje okolo 18 tisíc korun. Mezi jeho klienty jsou sportovní hvězdy jako Jaromír Jágr nebo Karolína Plíšková. A kdo by nechtěl být úspěšný a motivovaný jako oni?
Kolik je v tuzemsku lidí nabízejících podobný druh koučinku, nikdo neeviduje. Jde ale o miliardový byznys - ostatně v jeho kolébce, Spojených státech, se v tomto průmyslu otočí odhadem 11 miliard dolarů ročně (244 miliard korun). Zahrnuje různé "seberozvojové" instituty, audio- i tištěné knihy, semináře, on-line vzdělávání, aplikace pro pomoc s hubnutím, odvykáním kouření nebo stress managementem. Tento trh má velký potenciál - roste v průměru o 5,5 procenta ročně.
Princip letadla
Tak jako v každém byznysu se i v tom motivačním postupně vytvořila sorta "šmejdů", kteří začali rýžovat na touze lidí zbohatnout, stát se donchuanem či respektovaným kolegou. Samozvaným guru je v Česku David Kirš z Brna. Osmatřicetiletý podnikatel přišel před pěti lety s on-line vzdělávacím projektem Milionové impérium, jímž odstartoval vlnu "infomarketingu". "Sám kurz nesl známky podvodu, Kirš tvrdil, že na internetu může zbohatnout každý. A vydělat milion do roka, když použijete jím prodávané informace a infrastrukturu, přičemž nabízel pohádkové provize za získání platící ovečky," tvrdí podnikatel a bývalý novinář Michal Kubíček.
Informarketing, který v běžném pojetí znamená prodej informací, nabyl v tuzemské verzi obludných rozměrů připomínajících "letadlo". Princip je jednoduchý: zakoupíte si infrastrukturu včetně šablony webové stránky, fakturačního systému, nástroje pro rozesílání e-mailů ke koncovým klientům nebo aplikaci, pomocí níž se obchodníci mezi sebou vzájemně doporučují (pochopitelně za provize). Poté si vytvoříte web s osobní prezentací vyzdvihující nějakou vaši výjimečnou schopnost, kupříkladu vydělávat velké peníze, a přitom se celoročně válet na pláži či zhubnout za pět dní o deset kilo. K tomu nabídnete zdarma ke stažení "e-book", což je několikastránková příručka stručně popisující váš příběh či ochutnávku zázračného receptu na cokoli. Její funkcí je nalákat na to, co lze získat po zakoupení kurzu, on-line semináře či rozšířené příručky.
Jste-li dostatečně přesvědčiví, můžete začít kasírovat. Tuto radu si rychle vzali k srdci různí rychlokvašení experti. Jedna žena kupříkladu nabídla e-book o tom, jak psát e-booky, ačkoli ten její byl první, který v životě napsala. Jiný samozvaný odborník zase v on-line kurzu sliboval, že zájemce naučí vydělávat miliony, ačkoli jeho daňová přiznání vykazovala ztrátu. "Jde o stejný princip jako u prodeje předražených hrnců seniorům. Šmejdi se jen přesunuli na internet," řekl časopisu TÝDEN publicista Petr Jeník. Na trhu jsou jich tisíce, ale kromě vrchních pater podle Jeníka v zásadě prodělávají. "Ta největší vlna infomarketingu už výrazně opadla, protože skupina lidí, kteří určitým způsobem chtějí být napáleni a věří, že peníze lze vydělat rychlým a snadným způsobem, je naštěstí omezená. Koneckonců i Kiršova firma provozující Milionové impérium a prezentující se obrovskými zisky skončila přehlášená na bílého koně," přidává se Kubíček. Kirš na zaslané dotazy nereagoval.
Alfa samcem za pět minut
Řada případů svědčí o tom, že prodeji vzdušných zámků zdaleka neodzvonilo. Mezi nimi vyniká třeba duo David Hůrka a Radek Karban provozující Akademii svádění. V rámci třídenních výcviků v ceně až 15 tisíc korun slibují "proměnit muže v alfa samce" a naučit je, jak "dostat během pěti minut neznámou dívku do postele".
Hůrka začal praxi svádění pilovat v pubertě, kdy ho podle jeho dřívějšího vyjádření trápilo nízké sebevědomí kvůli estetickému handicapu na tváři. Více se TÝDEN nedozvěděl, protože Hůrka v telefonu zdůraznil, že kvůli své zaneprázdněnosti si během příštích dvou dnů nenajde ani pár minut času. Roztál až poté, co si nechal zopakovat název časopisu, který zpočátku přeslechl (načež se jal vehementně propagovat svou nadcházející konferenci, kde "jedenáct nejlepších expertů odhalí přísně utajovanou pravdu").
Radek Karban, který má za sebou podle recenzí na internetu pověst ne příliš solidního a zkrachovalého podnikatele zaměřeného na optimalizaci webů či "krocení e-shopů", byl vstřícnější. Podnikání, s nímž začal ještě na vysoké škole, se podle jeho verze sice zajímavě rozjelo a po roce měl pod sebou třicet lidí. Za dva roky prý však zcela ztratil motivaci a pocit naplnění. Navíc měl na krku pětimilionový úvěr.
"Začal jsem se tedy zajímat o osobní rozvoj, devětkrát navštívil USA jen kvůli absolvování přednášek a výcviků tamních populárních motivátorů a rozhodl jsem se své zkušenosti sdílet," popsal Karban svůj osobní přerod.
Dnes se považuje za experta na rozvíjení lidského potenciálu a zvyšování sebevědomí. Pořádá jednak kurzy pro muže, kde si mohou "uvědomit sebepřijetí, sebelásku a sebedůvěru", a jednak smíšené kurzy pro zvyšování lidského potenciálu, jichž se prý účastní až 150 lidí najednou. "Za poslední tři roky prošlo mými tréninky asi 2800 lidí," pochlubil se Karban s tím, že příští rok uspořádá turné po Evropě. Podle něho se dá tímto způsobem bez problému vydělat, ostatně VIP vstupenka na jeho akci "Zažehni svou vnitřní sílu" stojí bezmála 60 tisíc korun, přičemž v ceně je i individuální koučink v hodnotě 38 tisíc, "obědy a večeře s Radkem" a "foto s Radkem". Karbanovu popularitu - jak sám říká - ostatně dokazuje už fakt, že svůj motivačně laděný e-book "Proměň své sny v realitu" označuje na svém webu za bestseller. Na otázku, proč ho tedy nabízí ke stažení zdarma, opáčí, že pokud se v Česku prodá více než 10 tisíc výtisků, považuje se kniha za bestseller. Tu jeho si prý stáhlo přes 26 tisíc lidí.
Štěstí jako totalita
Bez ohledu na tyto případy je u nás motivační byznys na vzestupu. K těm, kdo na módní vlně sebezlepšování, halené často do ezoterického hávu, vydělávají, patří třeba kouči Ivo Toman a Mark Dzirasa nebo "podnikatel s duchovnem" Ctirad Hemelík. Ten začal s veletrhem Ezoterika a dnes jeho navazující festival Evolution navštíví ročně až 20 tisíc lidí. Kromě toho tu uspořádal seminář vlivného duchovního učitele Deepaka Chopry, jehož se za vstupné ve výši 25 tisíc korun zúčastnila třeba i šéfka českého Googlu Taťána le Moigne. Zabývat se osobním rozvojem už zkrátka přestalo být v Česku divné, koučink je oproti stigmatizující návštěvě psychologa běžnou součástí našich životů.
"Sebezlepšovací" průmysl má stálý přísun platících klientů i díky vysoké míře recidivy. Využívají ho zpravidla stále stejní lidé, kteří doma hromadí další a další knihy či certifikáty z absolvovaných kurzů. "Motivační průmysl nefunguje ani tak na tom, že by nabízel skvělé rady a metody, jako spíš na změně pocitu. Na počátku se cítíte jako zoufalec, zatímco po přečtení svépomocné příručky, příběhu někoho úspěšného nebo po prožitku davové dynamiky na kurzu se cítíte jako king. A to je návykové," říká psycholog Dalibor Špok. Problém je, že stejně jako u jiné závislosti i tady časem přestane původní dávka stačit a k navození pocitu štěstí a sebevědomí si dotyčný musí "šlehnout" nové semináře či knihy.
Špok má za to, že jakákoli metoda nutící člověka k sebereflexi a sebezlepšování má smyl, důležitá je však přiměřenost. Jenže právě té se v tomto segmentu často nedostává, což už také vyvolalo protireakci. "Pozitivní myšlení je totalita," tvrdí například dánský psycholog Svend Brinkmann v knize s volně přeloženým názvem Zůstaňte pevní: jak čelit šílenství po sebezlepšování, jež se rychle stala trhákem. Místo manuálů na štěstí radí číst romány a místo ke koučům si zajít do lesa. Na štěstí podle psychologa není nic špatného, jen se nesmí stát povinností a posedlostí, která bude sloužit primárně ke zvyšování produktivity korporátních otroků. Ostatně, jak říkal i český psychiatr Miroslav Plzák, "trvale šťastný může být jen imbecil".
Za kolik vám pomohou "zlepšit" život
(Výběr kurzů specialistů na infomarketing)

Cena: 7990 až 58 950 Kč
Zažehni svou vnitřní sílu
Kouč: Radek Karban, expert na rozvíjení skrytého potenciálu, autor bestselleru Proměň své sny v realitu. Kvalifikace: "Přes jedenáct let se učí od nejlepších mistrů v ovládání mysli." Co nabízí: "Intenzivní trénink plný zážitků, emocí, aha momentů a lidí, kteří chtějí růst a uspět! Zažijte ve třech dnech skok, co změní váš život! Najděte klíč ke své neporazitelnosti. Přesný návod, jak na to."

Cena: 9990 až 14 990 Kč
Legendární BootCamp svádění
Kouč: David Hůrka, kouč a lektor svádění, zakladatel Akademie flirtu. Kvalifikace: "Je tomu již pět let, co se naučil porozumět ženské psychologii, absolvoval mnoho seminářů, přednášek a konferencí a přečetl mnoho knížek na téma svádění a osobního rozvoje." Co nabízí: "Nejpopulárnější český kurz na svádění a balení žen! Během tří dnů vás zasvětíme do tajů základů psychologie 'jak na ně',''jak lovit', 'jak zvítězit'."

Cena: 39 000 až 89 990 Kč
Půjčte si můj mozek a znásobte svoje podnikání
Kouč: Pavel Říha, on-line stratég a mentor, zakladatel projektu Placen za svou existenci. Kvalifikace: "Byl jsem pro smích. Neměl jsem plán, nevěděl jsem, co je mojí vášní... Začal jsem podnikat bez peněz, známostí i sebedůvěry." Co nabízí: "V rámci jedné konzultace vyladíme vaši on-line strategii tak, že po uvedení v praxi okamžitě znásobíte svoje zisky dvakrát, třikrát, či dokonce pětinásobně."

Cena: 9750 až 11 798 Kč
On-line kurz EmailAcademy + dvoudenní seminář charismatického prodeje e-mailem Kouč: David Kirš, expert na e-mail marketing, autor knihy Milionový email. Kvalifikace: "Milion na účtu vás změní." Co nabízí: "Jak být za dvanáct měsíců charismatickou značkou a prodávat dvakrát více díky sedmi principům marketingu."

Cena: 2000 až 4500 Kč
Koučink NLP - Změňte svůj život k lepšímu!
Kouč: Marie Michaličková, školitelka NLP (neurolingvistického programování) a hypnotizérka. Kvalifikace: "Trenérka NLP mezinárodní organizace NLPEA." Co nabízí: "Zbavte se omezujících přesvědčení! Odstraňte bloky, které vám brání na cestě k spokojenému životu!"

Cena: 1900 Kč
Celodenní kurz mindfulness v praxi
Kouč: Zuzzi Husarová, zakladatelka mind coachingu v ČR, meditační expertka a autorka on-line meditačního programu Umění meditace. Kvalifikace: "Mezinárodní certifikovaný NLP kouč." Co nabízí: "Díky unikátní meditační technice dhammakaya, kterou jsem získala přímo od thajských mnichů, se naučíš mít úsměv na tváři, i když se něco zrovna nedaří."Lúmenn: Život, smrt a Samhain

7. listopadu 2017 v 17:10 | Aisha Jayne |  Esoterika
Sice už je po Samhainmu ale i tak sem dávám krásne vide natočené Lummén a doporučuji se na něj kouknout ikdyž už je několik dnu po.


Odkaz kde k tomu něco napsala :)


Třídíte odpad ? A cítíte se líp když ho třídíte? tak tohle se pak děje večer.

7. listopadu 2017 v 16:34 | Aisha Jayne |  Různé
Třídíte odpad ? A cítíte se líp když ho třídíte ? Tak tohle zjištění vás dostane L


Zdravím vás
A přeji hezký den. Dneska bych se chtěla s vámi poděli i jednu věc co sem viděla na vlastní oči a nevěřila jsem co vidím jenž sem nechápala řekla sem si to jako opravdu tohle myslíš vážně ?????

Pracuji v obchodě Plzeň Plaza, a ti kteří bydli v Plzni ví že tady jsou koše na třídění odpadu takové stříbrné kovové koše na různý odpad, papír, plast apod……. No a nikdy sem si nevšimla když uklízí uklízečka ale sem se nudila tak jí sleduju a koukám a najednou si říkám cože tohle ona myslí vážně tak že já třídím odpad a potom tohle !!!! přišlo totiž zjištění že ona všechny ty pytle sesypává do jednoho…. Tak že i když člověk třídí odpad a dává papír do papíru a plast do platu tak má dobrý pocit že třídí odpad no a večer přijde uklízečka a všechno sesype do jednoho pytle. Potom mě napadá jedná otázka proč tady teda mají koše na třídění když se to stejně večer sesype dohromady všechno do jednoho pytle jaký je tím pádem účel těchto košů aby si lidé mysleli že pomáhají přírodě a třídí ale vlastně nepomůžou ničemu jen si to budou myslet. A asi to takhle dělají proto aby šetřili pytle na odpad a proto to možná sesypou do jednoho kdo ví, ale je to hnus opravdu hnus.

Jaká máte na tohle to názor vy ? Co si o tom myslíte ? A všimli jste si v jiných obchodních centrech že to tam taky tak dělají ?


To bude asi k tomuto vše, pokud zjistím něco dalšího určitě na to něco napíšu!!!

KRÁSNE RÁNO VŠEM

5. listopadu 2017 v 10:01 | Aisha Jayne |  Citáty
Krásné nedělní ránoí všem :)


Červená řepa snižuje cholesterol a zvyšuje libido

4. listopadu 2017 v 12:54 | Aisha Jayne |  Zdraví a životní styl
Červená řepa snižuje cholesterol a zvyšuje libido

Červená řepa je často opomíjenou kořenovou zeleninou a to je velká škoda. Řepa nabízí široké využití nejen v kuchyni, ale zároveň obsahuje důležité látky pro naše zdraví. Dejte šanci této sezonní zelenině, snižuje cholesterol, doplní energii a podpoří libido.


Zdravotní přínosy celeru, o kterých se málo mluví

4. listopadu 2017 v 11:54 | Aisha Jayne |  Zdraví a životní styl
Zdravotní přínosy celeru, o kterých se málo mluví

Protože venku se rapidně ochladilo, není vidina horké polévky úplně "marná". Přidáváte do ní celer? Jestli ne, tak byste měli. Působí totiž protizánětlivě, zbaví vás stresu, nakopne porouchané zažívání a sníží hladinu cholesterolu.
Celer moc dobře znali již staří Egypťané, jelikož pro tento národ byl symbolem zla, smutku a truchlení. Moderní věda v něm však vidí vzácnou a prospěšnou zeleninu s blahodárnými účinky na lidský organismus, jejíž pravidelná konzumace může přinést jenom pozitiva. Která konkrétně? Tady je máte černé na bílém. Schválně, co vás na celeru překvapí nejvíc?

OBRÁZEK

4. listopadu 2017 v 11:48 | Aisha Jayne |  Různé

Kam dál